Update

Project-update bij Wilde Pluktuin Frankendael = Bloemenveld Frankendael

Geplaatst op 14 januari 2022, 13:58 uur
Illustration

Bloemenveld Frankendael 2022 'Van Bodem tot Bloei' voor Bewoners en Bezoekers

 

Met in december '21 de eerste najaars aanplant, zodat deze alvast een stukje kunnen wortelen alvorens de winterrust.

In het voorjaar onder andere stapgewijs zaaien, voor een jaar bloemen. Eetbare beplanting op 4 hoeken binnen de ruigtes aan de rand.


Inheemse bloemen en introductie laagfruit

Een deel van de inheemse planten worden afgestemd op gebied en grondsoort en een overig percentage wordt met vaste planten als markering en pluk voor volgend jaar aangeplant.

Een weelderig geheel inclusief eilandjes met eetbare vegetatie in hoeken van het bloemenveld. 

Plus een slingerpaadje van houtsnippers uit winnende oostbegroot plan Kerstbomen versnipperen.

Te verrichten bezigheden begin periode:

- inrichting pad  √

- beplanting toevoegen 

- oproep deelname van bewoners

- realiseren van openbare natuurlijke zitplek 

- Zaaien in voorjaar

-  in te richten eetbare hoeken markeren en aangeven

- Voorjaars event organiseren 

 

Deel dit: