Bericht

Toch geen referendum in Noord-Holland over windturbines

Geplaatst op 6 juni 2022, 20:12 uur
Illustration

Er is veel te doen over de plaatsing van windturbines in Amsterdam. Oost-online schrijft erover en ook de gemeente zelf communiceert uitgebreid over het hele proces. Eerst Oost-online:

"Een referendum over windturbines zoals de actiegroep Windalarm wilde is van de baan. Volgens de coalitiepartijen in Provinciale Staten van Noord-Holland is windturbines geen onderwerp voor een referendum. Het referendumvoorstel van de actiegroep Windalarm kreeg wel steun van de gehele oppositie." Lees het hele artikel hier

In de Nieuwsbrief van Amsterdam staat:

"In het Nederlands Klimaatakkoord uit 2019 is afgesproken dat Nederland voor het behalen van de doelstelling van 49 procent CO2 reductie in 2030 overschakelt naar duurzame elektriciteit. Deze elektriciteit wordt enerzijds opgewekt op zee (doel: 49 TWh), waarvoor het Rijk verantwoordelijk is, en anderzijds op land (doel: 35 TWh). Dit laatste valt onder verantwoordelijkheid van de energieregio’s.
Als onderdeel van de  heeft de gemeenteraad van Amsterdam de ambitie vastgesteld een substantiële bijdrage te willen leveren van tenminste 50 MW extra windenergie (circa 17 nieuwe windmolens) en zonnepanelen op de helft van alle geschikte daken in 2030. Als gevolg daarvan kan met wind- en zonne-energie 80 procent van de Amsterdamse huishoudens van duurzame elektriciteit worden voorzien.

De ambitie om extra windmolens te plaatsen in Amsterdam, is al vastgesteld. Ongeveer de helft daarvan komt in het Havengebied. De ambitie staat in de Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid 1.0 en in de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050. Het streven is om dit te realiseren voor 2030 en de vergunningen hiervoor voor 2025 te verlenen.

Lees het hele stuk hier.

 

Deel dit: