Organisatie

Kracht van Mokum

Non-profit, Netwerkorganisatie, Overheid

Platform Amsterdamse bewonersorganisaties en burgerinitiatieven


Amsterdamse bewonersorganisaties bundelen in al onze diversiteit de krachten en belangen. In een platform. Waar ruimte is voor organisaties en initiatieven waar bewoners zelf zeggenschap over hebben. Die daadwerkelijk van onderop zijn georganiseerd. Die andere Amsterdammers weten aan te spreken op hun talenten en hen weten aan te sporen om die in te zetten voor de stad en de stadgenoten.


Hier staan wij voor


Wij verbinden, faciliteren en versterken initiatieven van bewoners om hun stad leefbaarder te maken en naar elkaar om te zien. Wij weten andere Amsterdammers aan te spreken op hun talenten en aan te sporen om die in te zetten voor de stad en de stadgenoten. Daarmee starten we altijd van onderop: bij wat er leeft, bij wat bewoners belangrijk vinden en waar zij hun tijd en energie in willen steken.


Wij zetten ons ervoor in dat de Amsterdammer:


een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de maatschappelijke opgave van de stad
een hoge mate van zelfstandigheid heeft en eigenaarschap voelt
op lokaal niveau gehoord wordt en beleid kan beïnvloeden
kan rekenen op een structurele ondersteuning daar waar nodig en zinvol is.
Samen gaan we aan de slag met het ontwikkelen van een gezamenlijke agenda en werkwijze. We roepen de gemeenteraad op organisaties en bewonersinitiatieven in de wijk meer ruimte te geven en een plek aan de bestuurlijke tafel.

Deel dit:
1 berichten van Kracht van Mokum